Wzorcowanie przekładników

Przekładnik jest urządzeniem, które stosuje się w celu obniżenia wartości napięcia bądź prądu dla dokonania pomiarów lub galwanicznego oddzielenia obwodu pomiarowego od sieci zasilającej.