Oferta

Laboratorium Wzorcujące firmy wykonuje wzorcowania przekładników prądowych, napięciowych oraz kombinowanych w zakresie znamionowych prądów pierwotnych do 3000 A oraz znamionowych napięć pierwotnych do 110 000V:√3. Wzorcowania powyższe są wykonywane poza stałą siedzibą firmy.

Ponadto oferujemy:

Pomiary jakości energii elektrycznej, izolacji, rezystancji uziemień oraz napięć rażenia.