O Firmie

Firma ProEnerga Sp z o.o. powstała jako przedsiębiorstwo świadczące usługi dla podmiotów gospodarczych w dziedzinie elektroenergetyki. Siedziba firmy znajduje się w Płocku, przy Al. Armii Krajowej 17.

Laboratorium Wzorcujące ProEnerga działa od 2010 roku, od 2016 jako laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AP 166. Jako laboratorium akredytowane działające w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 dla zapewnienia jakości wyników wzorcowania jesteśmy zobligowani do wykonywania:

  • porównań międzylaboratoryjnych z laboratorium Głównego Urzędu Miar
  • wewnętrznych badań biegłości
  • wzorcowania w GUM wszystkich przyrządów pomiarowych i wzorców