Pomiary jakości energii elektrycznej, izolacji, rezystancji uziemień oraz napięć rażenia.

Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania oraz charakteryzujących napięcia zasilające.

Niska jakość energii elektrycznej przekłada się na zwiększenie strat związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz z przetwarzaniem jej na energię mechaniczną w silnikach elektrycznych. Harmoniczne oraz asymetria sieci powodują generowanie dodatkowych pól elektromagnetycznych, osłabiających główne pole wytwarzania przez harmoniczną podstawową.

Spadek efektywności dystrybucji i przetwarzania energii elektrycznej to dodatkowe koszty związane z eksploatacją systemów elektroenergetycznych. Warto więc dokonywać dokładnej analizy zjawisk występujących w zakładowych sieciach elektroenergetycznych, które mogą dać podstawę do optymalizacji zużycia energii elektrycznej.