JAKOŚĆ

Od 2016 roku posiadamy system zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem ISO 17025. Certyfikacja przez niezależną jednostkę PCA potwierdza, że nasze usługi są zgodne z wymogami jakościowymi określonymi standardem ISO. Jest to gwarancją realizacji usług wysokiej jakości.